Formy udzielanej pomocy

Konsultacja:

Są to pierwsze dwa, trzy spotkania z psychoterapeutą. Mają one służyć lepszemu zorientowaniu się w problemie Klienta. Konsultacja  pozwala zaproponować dalszą odpowiednią formę pracy na przykład interwencję kryzysową, psychoterapię, bądź wskazanie innego specjalisty, który na ten moment życia klienta będzie mógł udzielić fachowej pomocy.

Cena jednej konsultacji: 150 zł

Psychoterapia:

Jest procesem trwającym w czasie i wymaga od klienta zaangażowania emocjonalnego oraz czasowego. Trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Ukierunkowana jest na trwałe zmiany w życiu klienta. Więcej informacji na temat psychoterapii umieściłam w zakładce „Psychoterapia Gestalt”

Cena jednej sesji: 150 zł

32-700 Bochnia
ul. Poniatowskiego 34E

tel. 602-555-259
e-mail: ingak13@gmail.com

Gestalt Psychoterapia 2019 © Projekt i realizacja IdeaNOW