Terapia Gestalt

Psychoterapia Gestalt nie ma za zadanie pomagać tylko osobom „chorym”. W tej koncepcji jest również miejsce dla osób, które doświadczają problemów natury egzystencjalnej, samotności, żałoby, konfliktu, trudności natury seksualnej, depresji, jak również jest dla osób, które chcą się rozwijać osobiście, poszerzać własny potencjał i możliwości. 

Psychoterapia Gestalt jest twórczym procesem zmieniania świadomości i zachowań, zmierza w kierunku całościowej integracji, poszerzania świadomości i poznania samego siebie. Jest pewnego rodzaju daleką podróżą w głąb siebie, gdzie klient odkrywa swoje możliwości, uczy się przekształcać sztywne nawykowe zachowania w elastyczny system samo oparcia, dzięki sobie i bogactwu wiedzy terapeuty. 

Gestalt kładzie największy nacisk na relację terapeuty i klienta w byciu „tu i teraz” nie zmierza do wyjaśnienia źródeł naszych trudności, lecz do wypróbowywania nowych rozwiązań.

„Po co kaleczyć sobie palce, nieustannie rozgrzebując ziemię z naszego ogrodu i próbować wyciągnąć z niej wszystkie kamienie? W każdym razie wyczerpie nas to bez reszty: Im bardziej drążymy tym więcej ich znajdujemy. Mimo całego wysiłku w mojej glebie zawsze pozostaną jakieś kamienie. A gdybym tak zachował siły żeby podlewać moje kwiaty? Albo, żeby je posadzić choćby na kamieniu” (Serge Ginger)

Kontakt pomiędzy terapeutą i klientem, jaki ma miejsce za każdym razem w gabinecie daje możliwość tworzenia autentycznej relacji i to ona właśnie jest największym czynnikiem leczącym w psychoterapii Gestalt. Relacja terapeutyczna jest dialogiem, egzystencjalnym spotkaniem bez masek zarówno terapeuty jak i klienta. Daje możliwość bycia sobą, w ujęciu fenomenologicznym, które kładzie nacisk na bezpośrednie i subiektywne przeżycie, na osobisty opis zjawiska bez jego interpretacji, na konkretne odczucia „tu i teraz”, ponieważ każdy z nas jest wyjątkowy i oryginalny.

Psychoterapia Gestalt zakłada, iż każdy z nas jest zdolny do samoregulacji (twórczego przystosowania), czyli posiada potencjał, który daje mu możliwości do zaspokajania własnych potrzeb, samodzielnego podejmowania decyzji, do kierowania swoim życiem. Człowiekowi przeszkadzają w osiągnięciu celów jego własne bariery i przekonania nabywane od dzieciństwa. Gestalt pokazuje klientowi, iż dopóki uważa, iż za jego decyzje, problemy odpowiedzialni są inni, nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za swoje życie i zmieniać go tak, aby poczuć się w pełni autorem swojego losu.

Aby tak mogło się stać klient w trakcie psychoterapii poszerza swoją świadomość, staje się bardziej świadomy swoich doznań fizycznych, uczuć, myśli.

Bochnia
ul. Poniatowskiego 34E

tel. 600 519 747
e-mail: terapiabochnia@gmail.com

Gestalt Psychoterapia 2019 © Projekt i realizacja IdeaNOW